BioPanel informatiepanelen Boerenkaasroute Zoeterwoude

175 kg CO2 reductie ten opzichte van HPL/Trespa plaatmateriaal

Opdrachtgever: Gemeente Zoeterwoude

In opdracht van de gemeente Zoeterwoude werd AbelLeisure gevraagd om een belevingsvolle fietsroute ‘Kaas’ te ontwikkelen. Het resultaat is een Boerenkaasroute van 20 km die de recreant door de gemeente Zoeterwoude en langs ambachtelijke kaas-, ijs- en zuivelboerderijen leidt. De route is samen met de betrokken boerderijen/ondernemers opgezet. Onderweg krijgt de fietser informatie over het agrarisch veenweidegebied, de weidevogelgebieden, de historische bebouwing, het bereidingsproces van zuivel de bloemrijke bermen/biodiversiteit en het bijenlandschap. Daarbij is in overleg met de opdrachtgever bewust gekozen voor  milieuvriendelijke en duurzame bebording van BioPanel. 

Opdracht

In opdracht van de Gemeente Zoeterwoude zijn 14 BioPanel informatiepanelen en bordjes gemaakt om op een milieuvriendelijke en duurzame manier invulling te te geven aan de belevingsvolle fietsroute ‘Kaas’. BioPanel borden hebben een extreem lage CO2 uitstoot, zijn volledig recyclebaar én tevens biodegradeerbaar! Bovendien is de bestickering milieuvriendelijk. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een PVC vrije folie, waarop een full colour print aangebracht waarna de print wordt voorzien van een PVC vrije beschermlaminaat. Printen op een PVC vrije folie is bovendien veel milieuvriendelijker dan bijvoorbeeld een zeefdrukmethode

Resultaat


Voor dit project zijn er 19 BioPanel informatiepanelen en bordjes geplaatst.

Daarmee heeft gemeente Zoeterwoude 175 kg CO2 gereduceerd ten opzichte van HPL/Trespa panelen.

Dit staat gelijk aan de hoeveelheid CO2 welke 9 bomen in een jaar opnemen!

Over BioPanel

BioPanel is een duurzaam, circulair en biodegradeerbaar kunststof plaatmateriaal dat geschikt is voor veel verschillende toepassingen. BioPanel bestaat voor 100% uit biobased materialen met als bestandsdelen industriële hennep en een thermoplastisch biopolymeer van melkzuur (PLA). Dit zijn snel hernieuwbare plantaardige grondstoffen, die grotendeels lokaal geproduceerd kunnen worden. De productie van BioPanel heeft tot 99% minder CO2 uitstoot tot gevolg in verhouding tot conventionele materialen. Bovendien voorkomt het gebruik van BioPanel restafval.