BioPanel informationstavler ‘Boerenkaasrute’ Zoeterwoude, Nederlandene

175 kg CO2-reduktion sammenlignet med HPL/Trespa-panelmateriale

Bygherre: Zoeterwoude Kommune

AbelLeisure blev af Zoeterwoude kommune bedt om at udvikle en oplevelsesrig ” Ost-cykelrute”. Resultatet er en 20 km lang “Boerenkaasrute” (osterute), der fører rekreative cyklister gennem Zoeterwoude kommune og forbi håndværksmæssige oste-, is- og mejeribedrifter. Ruten blev udformet i samarbejde med de involverede bedrifter/iværksættere. Undervejs får cyklisterne information om landbrugets tørveområde, engfugleområderne, de historiske bygninger, mælkeproduktionsprocessen, de blomstrende vejkanter/biodiversiteten og bi-landskabet. I samråd med kunden blev der bevidst valgt miljøvenlige og bæredygtige BioPanel-skilte. 

Opgave

Zoeterwoude kommune bestilte 14 BioPanel-informationstavler og -skilte for at give en miljøvenlig og bæredygtig fortolkning af cykelruten “Ost”. BioPanel-skilte har ekstremt lave CO2-emissioner, er fuldt genanvendelige og er biologisk nedbrydelige! Desuden er klistermærkerne miljøvenlige. Der anvendes en PVC-fri folie, hvorpå der påføres et farvetryk, hvorefter trykket forsynes med et PVC-fri beskyttelseslaminat. Desuden er trykning på en PVC-fri folie langt mere miljøvenlig end f.eks. serigrafi.

Resultat


I forbindelse med dette projekt blev der installeret 19 BioPanel-informationstavler og skilte.

Derved reducerede Zoeterwoude Kommune 175 kg CO2 i forhold til HPL/Trespa-paneler.

Det svarer til den mængde CO2, som 9 træer optager på et år!

Om BioPanel

BioPanel er et bæredygtigt, cirkulært og bionedbrydeligt plastplademateriale, der er velegnet til mange forskellige anvendelser. BioPanel består af 100 % biobaserede materialer med industrihamp og en termoplastisk mælkesyrebiopolymer (PLA) som komponenter. Der er tale om hurtigt fornyelige plantebaserede råvarer, hvoraf de fleste kan produceres lokalt. Produktionen af BioPanel resulterer i op til 99 % mindre CO2-emissioner sammenlignet med konventionelle materialer. Desuden forhindrer brugen af BioPanel restaffald.