Milieuvriendelijke BioPanel informatieborden ter ondersteuning van bestrijding Japanse Duizendknoop

99% minder CO2 uitstoot dan met conventionele aluminium bebording

Opdrachtgever(s): Heijmans Dienstverlening en Irado voor diverse gemeenten

De Japanse Duizendknoop (Fallopia japonica) is in vele gemeenten een hardnekkig probleem. Met z’n sterke groeikracht verdringt deze invasieve exoot inheemse plantensoorten. De sterke wortels en stengels van de Japanse Duizendknoop zijn zelfs in staat schade te veroorzaken aan straten, gebouwen en leidingen. Adequate bestrijding van de Japanse Duizendknoop en verdere verspreiding ervan is dus van groot belang. Dat vraag onder meer om duidelijke informatievoorziening over het maaibeheer op plekken waar de planten voorkomen. 

Opdracht

In opdracht van Heijmans Dienstverlening en Irado heeft BioPanel inmiddels meer dan honderd milieuvriendelijke informatieborden gemaakt en geleverd ter ondersteuning van de strijd tegen de Japanse Duizendknoop. Deze informatieborden informeren passanten en terreinbeheerders over waar de Japanse Duizendknoop groeit en hoe daar in het maaibeheer mee om dient te worden gegaan om verdere verspreiding te voorkomen. Tegelijkertijd zorgt het gebruik van BioPanel plaatmateriaal voor de bebording voor een flinke beperking van de CO2-uitstoot in vergelijking met traditionele borden van aluminium of van op olie gebaseerde kunststoffen, zoals HPL. 

BioPanel is een 100% biobased kunststof op basis van hernieuwbare, plantaardige bestanddelen. Bebording op basis van BioPanel plaatmateriaal heeft een extreem lage CO2-uitstoot. Bovendien is het gebruikte plaatmateriaal volledig recyclebaar en aan het einde van de levensduur bovendien biodegradeerbaar. Voor signing doeleinden wordt het plaatmateriaal voorzien van een PVC vrije folie en een duurzame full colour print die wordt afgewerkt met een PVC vrije beschermlaminaat.

Resultaat


Tot dusverre zijn al meer dan 100 BioPanel informatieborden over bestrijding van de Japanse Duizendknoop gemaakt.

Een informatiebord van BioPanel is vrijwel CO2 neutraal en zorgt voor tot wel 99% CO2 reductie ten opzichte van aluminium bebording!

Over BioPanel

BioPanel is een duurzaam, circulair en biodegradeerbaar kunststof plaatmateriaal dat geschikt is voor veel verschillende toepassingen. BioPanel bestaat voor 100% uit biobased materialen met als bestandsdelen industriële hennep en een thermoplastisch biopolymeer van melkzuur (PLA). Dit zijn snel hernieuwbare plantaardige grondstoffen, die grotendeels lokaal geproduceerd kunnen worden. De productie van BioPanel heeft tot 99% minder CO2 uitstoot tot gevolg in verhouding tot conventionele materialen. Bovendien voorkomt het gebruik van BioPanel restafval.