Miljøvenlige BioPanel-informationstavler til støtte for bekæmpelse af japansk knopurt

99 % mindre CO2-emissioner end ved konventionelle aluminiumsskilte

Klient(er): Heijmans Dienstverlening og Irado for forskellige kommuner

Japansk knopurt (Fallopia japonica) er et vedvarende problem i mange kommuner. Med sin kraftige vækst fortrænger denne invasive eksotiske art de indfødte plantearter. De stærke rødder og stængler af japansk knopurt er endda i stand til at forårsage skader på gader, bygninger og rørledninger. Det er derfor af stor betydning at sikre en passende bekæmpelse af japansk knude og dens yderligere spredning. Dette kræver bl.a. klare oplysninger om slåning på de steder, hvor planterne forekommer. 

Opgave

På vegne af Heijmans Dienstverlening og Irado har BioPanel produceret og leveret mere end hundrede miljøvenlige informationstavler til støtte for kampen mod japansk knopurt. Disse informationstavler oplyser forbipasserende og stedforvaltere om, hvor der vokser japansk knopurt, og hvordan man skal håndtere den i forbindelse med slåning for at forhindre yderligere spredning. Samtidig reducerer brugen af BioPanel-plademateriale til skiltene CO2-emissionerne betydeligt sammenlignet med traditionelle skilte af aluminium eller oliebaseret plast, såsom HPL. 

BioPanel er en 100 % biobaseret plast baseret på vedvarende, plantebaserede komponenter. Skilte baseret på BioPanel-plademateriale har ekstremt lave CO2-emissioner. Desuden er det anvendte plademateriale fuldt genanvendeligt og biologisk nedbrydeligt ved slutningen af dets levetid. Til skilte og tavler er pladematerialet forsynet med en PVC-fri folie og et holdbart farvetryk, som afsluttes med et PVC-fri beskyttelseslaminat.


Resultat


TIndtil videre er der allerede blevet fremstillet mere end 100 BioPanel-informationstavler om bekæmpelse af japansk knopurt.

En BioPanel-informationstavle er praktisk talt CO2 neutral og giver op til 99% CO2 reduktion sammenlignet med aluminiumsskilte!

Om BioPanel

BioPanel er et bæredygtigt, cirkulært og bionedbrydeligt plastplademateriale, der er velegnet til mange forskellige anvendelser. BioPanel består af 100 % biobaserede materialer med industrihamp og en termoplastisk mælkesyrebiopolymer (PLA) som komponenter. Der er tale om hurtigt fornyelige plantebaserede råvarer, hvoraf de fleste kan produceres lokalt. Produktionen af BioPanel resulterer i op til 99 % mindre CO2-emissioner sammenlignet med konventionelle materialer. Desuden forhindrer brugen af BioPanel restaffald.