Circulaire BioPanel grote handwegwijzers in provincie Gelderland

3,5 ton CO2-reductie ten opzichte van aluminium borden

Opdrachtgever: Provincie Gelderland

Provincie Gelderland heeft circulariteit hoog in het vaandel. Bedrijven worden gestimuleerd om te besparen op grondstoffen en de uitstoot van CO2 te beperken. Daarnaast vinden geregeld pilots plaats waarbij  innovatieve, duurzame materialen worden ingezet die een milieuvriendelijk alternatief vormen voor conventionele materialen met een minder duurzaam karakter. Eén van die pilots betreft de ontwikkeling van een duurzame oplossing voor de grote handwegwijzers aan de N329 en N836 in de provincie Gelderland.

Opdracht

In opdracht van de Provincie Gelderland zijn 42 BioPanel duurzame handwegwijzers geproduceerd. Het huidige stalen frame heeft een lange levensduur. Er is dan ook gekozen om alleen de aluminium platen die op het frame zijn bevestigd te vervangen door BioPanel. Het huidige frame wordt daarmee gehandhaafd.   

Resultaat

Voor dit project zijn er 42 handwegwijzers geplaatst.

Daarmee heeft de provincie Gelderland 3,5 ton CO2 gereduceerd ten opzichte van aluminium wegwijzers.

Dit staat gelijk aan de opname van CO2 van 170 bomen die een jaar lang groeien.

Over BioPanel

BioPanel is een duurzaam, circulair en biodegradeerbaar kunststof plaatmateriaal dat geschikt is voor veel verschillende toepassingen. BioPanel bestaat voor 100% uit biobased materialen met als bestandsdelen industriële hennep en een thermoplastisch biopolymeer van melkzuur (PLA). Dit zijn snel hernieuwbare plantaardige grondstoffen, die grotendeels lokaal geproduceerd kunnen worden. De productie van BioPanel heeft tot 99% minder CO2 uitstoot tot gevolg in verhouding tot conventionele materialen. Bovendien voorkomt het gebruik van BioPanel restafval.