Cirkulære BioPanel store vejskilte i provinsen Gelderland i Nederlandene

3,5 tons CO2-reduktion i forhold til skilte af aluminium

Kunde: Provinsen Gelderland, Nederlandene

Provinsen Gelderland har engageret sig i cirkularitet. Virksomhederne opfordres til at spare på råmaterialer og reducere CO2-emissionerne. Desuden foretages der regelmæssigt pilotprojekter, hvor der anvendes innovative, bæredygtige materialer, som udgør et miljøvenligt alternativ til konventionelle materialer med en mindre bæredygtig karakter. Et af disse pilotprojekter vedrører udviklingen af en bæredygtig løsning til de store skilte i provinsen Gelderland.

Opgave

Provinsen Gelderland har bestilt produktion af 42 bæredygtige BioPanel-vejskilte. Den nuværende stålramme har en lang levetid. Det blev derfor besluttet kun at udskifte de aluminiumsplader, der er fastgjort til rammen, med BioPanel. Den nuværende ramme vil således blive bevaret.  

Resultat

I forbindelse med dette projekt blev der opsat 42 vejskilte.

Herved reducerede provinsen Gelderland 3,5 tons CO2 i forhold til aluminiumskiltepæle.

Det svarer til CO2-optagelsen fra 170 træer, der vokser i et år.

Om BioPanel

BioPanel er et bæredygtigt, cirkulært og bionedbrydeligt plastplademateriale, der er velegnet til mange forskellige anvendelser. BioPanel består af 100 % biobaserede materialer med industrihamp og en termoplastisk mælkesyrebiopolymer (PLA) som komponenter. Der er tale om hurtigt fornyelige plantebaserede råvarer, hvoraf de fleste kan produceres lokalt. Produktionen af BioPanel resulterer i op til 99 % mindre CO2-emissioner sammenlignet med konventionelle materialer. Desuden forhindrer brugen af BioPanel restaffald.