Bæredygtige BioPanel-cykelvejskilte på eksprescykelrute F344 i Nederlandene

3000 kg CO2-reduktion i forhold til skilte i aluminium

Kunde: Cleantech Region, Nationale Bewegwijzeringdienst (NBD, Nationale Skiltning Service)

Eksprescykelruten F344 forbinder byerne Apeldoorn og Deventer. Det gør F344 til en vigtig cykelrygsøjle gennem Cleantech-regionen. I 2018 blev der truffet en række foranstaltninger for at gøre det muligt for cyklisterne at nå frem til deres destinationer på en endnu mere smidig og sikker måde. I 2020 fulgte en national premiere for F344 med særlige nye vejskilte, der er bedre læsbare ved højere hastigheder og er fremstillet af det miljøvenlige BioPanel.

Opgave

På vegne af Cleantech Region og NBD (Nationale Bewegwijzeringsdienst) er der fremstillet 370 BioPanel-cykelskilte til skiltning af eksprescykelruten F344 mellem Apeldoorn og Deventer. BioPanel-cykelskiltene er blevet placeret i form af cykelvejskiltarme og cykelvejvisningstavler. Ud over bedre læsbarhed af skiltene ved højere hastigheder var bæredygtighed et vigtigt krav ved valget af materiale. Cleantech-regionen har til formål at blive den mest bæredygtige region i Nederlandene. BioPanel-pladematerialet passer godt til disse ambitioner, da pladematerialet er fremstillet udelukkende af vedvarende råmaterialer og forårsager 99 % mindre CO2-emissioner end aluminium. Desuden er materialet fuldt genanvendeligt og biologisk nedbrydeligt.  

Resultat


Til skiltning af eksprescykelruten F344 blev der fremstillet 370 BioPanel-skilte.

Dette reducerede CO2-emissionerne med mere end 3.000 kg sammenlignet med skilte i aluminium.

Det svarer til at køre 18.500 km i en gennemsnitlig dieselbil!

Om BioPanel

BioPanel er et bæredygtigt, cirkulært og bionedbrydeligt plastplademateriale, der er velegnet til mange forskellige anvendelser. BioPanel består af 100 % biobaserede materialer med industrihamp og en termoplastisk mælkesyrebiopolymer (PLA) som komponenter. Der er tale om hurtigt fornyelige plantebaserede råvarer, hvoraf de fleste kan produceres lokalt. Produktionen af BioPanel resulterer i op til 99 % mindre CO2-emissioner sammenlignet med konventionelle materialer. Desuden forhindrer brugen af BioPanel restaffald.