Miljøvenlig BioPanel turistvejtavler

28 kg CO2-reduktion pr. vejtavle

Bygherre(r): Det regionale kontor for turisme De Langstraat og Waalwijk Kommune, Nederlandene

Alle, der er på udkig efter vigtige steder i Waalwijk centrum, skal blot følge de nye brune tavler. Waalwijk kommune har sammen med det regionale turistkontor De Langstraat (RBT) sørget for bedre vejvisning i Waalwijk bymidte. Der er nu tavler fra parkeringspladserne ind til centrum. Disse viser til steder som indkøbscentre, busstationen, turistinformationspunktet og det fremtidige skomuseum. Bæredygtighed og cirkularitet er vigtigt i Waalwijk, og derfor valgte de nye tavler med minimal CO2-belastning. Tavlen er fremstillet af det miljøvenlige BioPanel.

Opgave

AbelLeisure har på bestilling af Regionaal Bureau voor Turisme De Langstraat og Waalwijk kommune forsynet centret af byen Waalwijk med nye turistvejskilte. Mens turistvejskiltene i mange kommuner stadig er lavet af konventionelle pladematerialer som f.eks. aluminium eller plastik, blev der her bevidst valgt det miljøvenlige BioPanel. Dette plademateriale er udelukkende fremstillet af vegetabilsk materiale. For hver skiltepæl, der består af flere skilte, reduceres CO2-emissionerne med ca. 28 kg i forhold til brugen af aluminiumsplader. Det svarer til at dyrke et træ i tre måneder. 

BioPanel er en biobaseret plast, der udelukkende består af vedvarende, plantebaserede råmaterialer. Informationspanelerne har ekstremt lave CO2-emissioner og er fuldt genanvendelige og biologisk nedbrydelige ved slutningen af deres levetid. Signeringen er også miljøvenlig. BioPanel-pladematerialet er belagt med en PVC-fri film, hvorpå der påføres et farvetryk, hvorefter trykket belægges med et PVC-fri beskyttelseslaminat. Trykning på en PVC-fri folie er langt mere miljøvenlig end f.eks. serigrafi. 

Resultat


Indtil videre er der blevet produceret 14 BioPanel-tavler til turistvejtavler i Waalwijks centrum.

Hver BioPanel-skiltetavle reducerer CO2-emissionerne med mere end 28 kg sammenlignet med brugen af aluminiumsplader.

Det svarer til den CO2-optagelse, der sker, når et træ vokser i 1 år!

Om BioPanel

BioPanel er et bæredygtigt, cirkulært og bionedbrydeligt plastplademateriale, der er velegnet til mange forskellige anvendelser. BioPanel består af 100 % biobaserede materialer med industrihamp og en termoplastisk mælkesyrebiopolymer (PLA) som komponenter. Der er tale om hurtigt fornyelige plantebaserede råvarer, hvoraf de fleste kan produceres lokalt. Produktionen af BioPanel resulterer i op til 99 % mindre CO2-emissioner sammenlignet med konventionelle materialer. Desuden forhindrer brugen af BioPanel restaffald.