Cirkulære BioPanel-cykelvejskilte i provinsen Gelderland

1,2 tons CO2-reduktion i forhold til skilte af aluminium

Kunde: Provinsen Gelderland

Provinsen Gelderland lægger stor vægt på cirkularitet. Virksomhederne opfordres til at spare på råmaterialer og reducere CO2-emissionerne. Desuden finder der jævnligt pilotprojekter sted, hvor innovative, bæredygtige materialer anvendes som et miljøvenligt alternativ til konventionelle materialer med en mindre bæredygtig karakter. Et af disse pilotprojekter vedrører udviklingen af en bæredygtig løsning for cykelskilte forskellige steder i provinsen Gelderland.

Opgave

På vegne af provinsen Gelderland i Nederlandene blev der produceret 69 BioPanel-cykelskilte, som skulle placeres forskellige steder i provinsen Gelderland, bl.a. mellem Apeldoorn og Arnhem. Konstruktionen omkring skiltene er udformet med henblik på at udnytte de eksisterende beslag. Skiltene er udformet i det standardlayout i hvidt og rødt, som er fastsat i loven. Der blev anvendt BioPanel-plademateriale til panelet. Denne er beklædt med en PVC-fri film, hvorpå der påføres et farvetryk. Derefter afsluttes det med et PVC-fri beskyttelseslaminat. Trykning på en PVC-fri folie er langt mere miljøvenlig end f.eks. serigrafi.  

Resultat

I forbindelse med dette projekt blev der installeret 69 BioPanel-cykelvejskilte.

Dermed reducerede provinsen Gelderland 1,2 ton CO2 i forhold til aluminiumskilte.

Det svarer til at flyve frem og tilbage mellem Amsterdam og London 10 gange!

Om BioPanel

BioPanel er et bæredygtigt, cirkulært og bionedbrydeligt plastplademateriale, der er velegnet til mange forskellige anvendelser. BioPanel består af 100 % biobaserede materialer med industrihamp og en termoplastisk mælkesyrebiopolymer (PLA) som komponenter. Der er tale om hurtigt fornyelige plantebaserede råvarer, hvoraf de fleste kan produceres lokalt. Produktionen af BioPanel resulterer i op til 99 % mindre CO2-emissioner sammenlignet med konventionelle materialer. Desuden forhindrer brugen af BioPanel restaffald.